Kométa C/2022 E3 ZTF(Zwicky Transient Facility)

Kométa C/2022 E3 ZTF bola objavená na observatóriu Mt. Palomar v Kalifornii v marci 2022. Na základe jej ďalších neskorších pozorovaní bolo potvrdené, že ide o dlhoperiodickú kométu s dobou obehu okolo 50000 rokov.

Túto kométu bude možné pozorovať na nočnej oblohe z nášho územia už od 12. januára 2023. Najlepšie podmienky na jej pozorovanie budú v druhej polovici januára a v prvej polovici februára. Najbližšie ku Zemi sa bude nachádzať 1. februára 2023 vo vzdialenosti okolo 42 miliónov kilometrov. V tom čase sa predpokladá jej jasnosť okolo 5. magnitúdy. C/2022 E3 ZTF tak bude viditeľná aj voľným okom alebo ďalekohľadom s malým zväčšením. 

Kométa sa bude spočiatku nachádzať v súhvezdí Drak a pomerne rýchlo sa bude presúvať cez súhvezdia Žirafa, Povozník a koncom februára sa bude nachádzať v súhvezdí Býk.

Pozorovať ju bude možné po celú noc. Pozorovanie však bude narúšať aj Mesiac v splne, ktorý nastane 5. februára 2023. Počas celého obdobia pred splnom je výhodné kométu pozorovať počas skorých ranných hodín, naopak počas obdobia po splne budú lepšie podmienky vo večerných hodinách.  Dôležité je však vyhľadať tmavé miesto, kde pozorovanie nebude rušené svetelným znečistením.

Túto kométu budeme pozorovať aj na našej hvezdárni pomocou našej pozorovacej techniky a na toto pozorovanie vás srdečne pozývame. Pozorovanie sa uskutoční 28.1. a 4.2. o 18:00.