Podujatia pre verejnosť v mesiaci august 2022

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci

Plánované podujatia pre verejnosť na august 2022

Dôležité upozornenie!!!

Vzhľadom na veľký záujem o podujatia hlavne pre najmenších návštevníkov doporučujeme záujemcom telefonicky si overiť výber vhodného termínu (hodinu) a obsadenosť podujatia DOPREDU na tel. čísle 033 730 1828 alebo e-mailom na objednavky@hvezdaren.org v pracovných dňoch, v čase 8.00-15.30 hod. Do e-mailu, prosím, uveďte aj telefonický kontakt na Vás.

Pokiaľ prídete na podujatie a nebudete mať u nás rezerváciu, je možné, že budeme mať už plne obsadené planetárium.

Na pozorovanie nočnej oblohy nie je potrebná rezervácia, keďže sa koná v exteriéri.


ROZŠÍRENÁ LETNÁ PONUKA 2022:

Počas letných prázdnin rozšírila hvezdáreň ponuku programov a akcií pre širokú verejnosť počas pracovných týždňov. Podujatia sú určené pre rodičov s deťmi či starých rodičov s vnúčatami. Jednotlivé podujatia budú prispôsobené veku návštevníkov. V prípade priaznivej meteorologickej situácie bude program v planetáriu rozšírený o prehliadku astronomických ďalekohľadov a pozorovanie aktívnych oblasti na povrchu našej dennej hviezdy – Slnka.

Návštevy na hvezdárni budú počas letných prázdnin prijímané okrem víkendových plánovaných akcií aj každý utorok a stredu v nasledovných časových vstupoch :

o 10:30 hod

o 13:00 hod

o 14:00 hod

Doporučujeme návštevníkom telefonicky, alebo mailovou cestou, sa na podujatie objednať.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vstupné je 3 € na osobu.


Piatok,  5. augusta 2022                

Fantastická cesta                 o 18.00  hod.

Podujatie pre širokú verejnosť

Cesta myšlienkovou raketou naprieč slnečnou sústavou.

————————————————————————————————————

Štvrtok 11. augusta 2022   

Vizuálne pozorovanie meteorov meteorického roja Perzeidy   o 21.30  hod.

Pozorovanie sa bude realizovať v areáli hvezdárne. Doporučujeme priniesť si so sebou karimatku. Na uvedené pozorovanie nie je potrebná rezervácia.

————————————————————————————————————

Sobota,  13. augusta 2022   

Prechádzka letnou oblohou                     o 15.00 hod

Prechádzka letnou oblohou, hviezdy a dvojhviezdne systémy. Grécka mytológia a súhvezdia letnej oblohy..

 

Sobota,  13. augusta  2022

Vesmírne cesty                   o 17.00 hod

Podujatie pre detí s rodičmi. (žiaci  I. a II. stupňa ZŠ).

Podujatie pre širokú verejnosť

Podujatie pre širokú verejnosť (žiaci I. a II, stupňa ZŠ). Program popisuje základy orientácie na nočnej hviezdnej oblohe. Základné pohyby Zeme, striedanie bieleho dňa a noci, striedanie štyroch ročných období, striedanie fáz Mesiaca a základné informácie o planétach našej Slnečnej sústavy.

 

Sobota,  13. augusta  2022           o 19.00 hod.

 Filmový večer s astronómiou

Podujatie pre stredoškolskú mládež a dospelých.

 

Sobota,  13. augusta  2022           o 21.30 hod.

Vizuálne pozorovanie meteorov meteorického roja Perzeidy a dostupných astronomických objektov. 

Podujatie pre širokú verejnosť

Pozorovanie sa bude realizovať v areáli hvezdárne. Doporučujeme priniesť si so sebou karimatku. Na uvedené pozorovanie nie je potrebná rezervácia.

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov letnej nočnej oblohy.

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

V prípade záujmu sa pri nepriaznivej meteorologickej situácii zrealizuje náhradný program v planetáriu.

Minimálny počet návštevníkov planetária je 10 osôb !


Sobota,  27. augusta  2022           

 Kamilkine dobrodružstvá s Malým princom      o 15.00  hod.

                                                                                      o 17.00  hod.         

Podujatie pre detí s rodičmi (žiaci MŠ, I. stupeň ZŠ).

Dobrodružná cesta Kamilky s Malým princom pri putovaní slnečnou sústavou na hviezdnom voze.

Sobota,  27. augusta  2022           o 21.00 hod.

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na letnej hviezdnej oblohe.

Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov letnej nočnej oblohy.

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

V prípade záujmu sa pri nepriaznivej meteorologickej situácii zrealizuje náhradný program v planetáriu.

Minimálny počet návštevníkov planetária je 10 osôb !