Pozorovanie Slnka na zámku 20.7.2022

Pri príležitosti 142. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika bolo našou hvezdárňou na nádvorí Hlohovského zámku zorganizované podujatie zamerané na pozorovanie Slnka. Na tomto podujatí sme privítali návštevníkov rôznych vekových kategórií. Títo návštevníci mali možnosť pozorovať Slnko a dve vrstvy jeho atmosféry: chromosféru a fotosféru. Fotosféru Slnka mali možnosť pozorovať pomocou ďalekohľadov Schmidt – Cassegrain a Maksutov – Cassegrain a chromosféru s chromosférickým ďalekohľadom. V slnečnej chromosfére mohli ľudia vidieť zaujímavé útvary ako filamenty, protuberancie a škvrny. Vo fotosfére pozorovali slnečné škvrny a fakulové polia. Zamestnanci hvezdárne ľuďom okrem zaujímavosti o našej dennej hviezde tiež v krátkosti priblížili život a profesionálne pôsobenie Milana Rastislava Štefánika.